Kompletny przewodnik po technicznym SEO: popraw stan swojej witryny

Opublikowany: 2023-11-21

SEO techniczne jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów SEO.

Ale dlaczego techniczne SEO jest ważne?

Ponieważ nawet najbardziej olśniewająca treść lub produkty nie będą błyszczeć, jeśli zostaną ukryte przed wyszukiwarkami. Zrozumienie i wdrożenie technicznego SEO jest kluczem do wyprzedzenia konkurencji.

Ten przewodnik pomoże odkryć sekrety rankingów w wyszukiwarkach i doskonałego doświadczenia użytkownika. Zanurzmy się więc razem i odkryjmy świat technicznego SEO.

Spis treści

 1. Co to jest SEO techniczne?
 2. Dlaczego techniczne SEO jest ważne?
 3. Najlepsze praktyki w zakresie technicznego SEO
  • Struktura witryny
  • Indeksowalność i indeksowanie
  • Mapy witryn XML
  • Nawigacja witryny
  • Korzystaj z danych strukturalnych
  • Optymalizacja mobilna
  • Znajdź i usuń zduplikowaną treść
  • Optymalizacja szybkości strony
  • Zapewnij bezpieczeństwo witryny
 4. Podsumowanie

1 Co to jest SEO techniczne?

Techniczne SEO, kluczowy aspekt optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), obejmuje optymalizację elementów technicznych witryny internetowej w celu poprawy jej widoczności i wydajności w wynikach wyszukiwania.

W przeciwieństwie do strategii SEO opartych na treści lub linkach, SEO techniczne koncentruje się na strukturze i funkcjonalności witryny internetowej.

Kluczowe elementy technicznego SEO obejmują architekturę witryny, przyjazność dla urządzeń mobilnych, szybkość strony i bezpieczeństwo. Zapewnienie czystej i łatwej do indeksowania struktury witryny, stosowanie przyjaznych dla SEO adresów URL i wdrożenie odpowiednich tagów nagłówka są integralną częścią technicznego SEO.

Zasadniczo techniczne SEO zapewnia, że ​​wyszukiwarki mogą skutecznie przeszukiwać, indeksować i pozycjonować witrynę internetową, poprawiając jej obecność w Internecie i wygodę użytkownika. Firmy mogą położyć solidny fundament pod skuteczną strategię SEO, zajmując się tymi aspektami technicznymi.

2 Dlaczego techniczne SEO jest ważne?

Techniczne SEO jest ważne, ponieważ pomaga wyszukiwarkom poprawnie zrozumieć i zaindeksować Twoją witrynę. Jest to niezbędne do zapewnienia dobrej pozycji w SERP i generowania ruchu organicznego do Twojej witryny.

Wymieniliśmy kilka zalet technicznego SEO.

 • Lepsza wydajność witryny: Techniczne SEO może pomóc poprawić prędkość ładowania witryny, co jest kluczowym czynnikiem rankingowym. Szybsza witryna jest również bardziej przyjazna dla użytkownika, co może prowadzić do niższych współczynników odrzuceń i wyższych współczynników konwersji.
 • Zwiększony ruch organiczny: gdy Twoja witryna jest sprawna technicznie, wyszukiwarki chętniej ją indeksują i prawidłowo indeksują. Oznacza to, że Twoje strony z większym prawdopodobieństwem pojawią się w SERPach dla odpowiednich słów kluczowych, co może znacznie zwiększyć ruch organiczny.
 • Lepsze doświadczenie użytkownika: sprawna technicznie strona internetowa jest również bardziej przyjazna dla użytkownika. Oznacza to, że odwiedzający chętniej pozostaną w Twojej witrynie dłużej i przeglądają więcej stron.
 • Większe bezpieczeństwo: Techniczne SEO może również pomóc w poprawie bezpieczeństwa Twojej witryny. Naprawiając luki w zabezpieczeniach i wdrażając najlepsze praktyki bezpieczeństwa, możesz zmniejszyć ryzyko włamania lub naruszenia bezpieczeństwa Twojej witryny.

Ogólnie rzecz biorąc, SEO techniczne jest istotną częścią każdej strategii SEO. Optymalizując techniczne aspekty swojej witryny, możesz poprawić jej wydajność, widoczność i komfort użytkowania.

Jeśli poważnie myślisz o poprawie SEO swojej witryny, inwestowanie w SEO techniczne jest ważne.

3 najlepsze praktyki w zakresie SEO technicznego

Omówimy teraz najlepsze praktyki, które możesz zastosować, aby ulepszyć techniczne SEO.

3.1 Struktura witryny

Dobrze zoptymalizowana struktura witryny internetowej jest podstawą skutecznego technicznego SEO, zapewniając wyszukiwarkom łatwe indeksowanie treści. Intuicyjna nawigacja, uzupełniona przejrzystymi hierarchiami, poprawia komfort użytkowania i poprawia rankingi w wyszukiwarkach.

Struktura adresu URL

Struktura adresu URL jest podstawą skutecznego technicznego SEO i znacząco wpływa na widoczność witryny w wynikach wyszukiwania.

Twoje adresy URL powinny być przyjazne dla użytkownika, spójne, zrozumiałe i zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Charakterystyka adresów URL przyjaznych SEO obejmuje użycie odpowiednich słów kluczowych, przejrzystą strukturę i unikanie niepotrzebnych parametrów lub symboli.

Wytyczne Google dotyczące struktury adresów URL

Tworząc adresy URL odpowiadające treści, które reprezentują, witryny internetowe poprawiają wygodę użytkownika i ułatwiają wyszukiwarkom interpretację i indeksowanie stron.

Kanonizacja
Kanonizacja to kluczowy aspekt technicznego SEO, który rozwiązuje problem duplikacji treści. Różne adresy URL mogą czasami prowadzić do identycznej lub podobnej treści, powodując zamieszanie w wyszukiwarkach.

Kanonizacja polega na użyciu tagów kanonicznych do oznaczenia preferowanej wersji adresu URL, konsolidując sygnały rankingowe dla tej konkretnej treści.

Ta praktyka pomaga wyszukiwarkom zrozumieć główne źródło treści i uniknąć indeksowania wielu wersji tej samej strony.

Wdrażając kanonizację, strony internetowe mogą zmniejszyć ryzyko osłabienia wartości SEO z powodu zduplikowanych treści, zapewniając dokładniejsze indeksowanie i ranking w wynikach wyszukiwania.

Możesz łatwo zmienić kanoniczne adresy URL w Rank Math. Możesz także zapoznać się z naszym szczegółowym przewodnikiem na temat kanonicznych adresów URL.

3.2 Indeksowalność i indeksowanie

W technicznym SEO indeksowanie i indeksowanie są ważne w określaniu, w jaki sposób wyszukiwarki nawigują i indeksują treść witryny internetowej.

Korzystanie z pliku robots.txt to kluczowa praktyka, służąca jako zestaw instrukcji dla robotów indeksujących, które strony lub sekcje należy wykluczyć z przeszukiwania lub indeksowania.

Co to jest plik Robots.txt i co można z nim zrobić

Z drugiej strony mapy witryn XML zapewniają ustrukturyzowany plan działania dla wyszukiwarek, zawierają listę adresów URL i dodatkowe informacje o zawartości witryny, które omówimy szczegółowo w następnym segmencie.

Pomaga to w wydajnym indeksowaniu i zapewnia wyszukiwarkom możliwość odnalezienia i zaindeksowania wszystkich odpowiednich stron, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych i złożonych witryn internetowych.

Ponadto obsługa dyrektyw takich jak noindex, nofollow i disallow odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu zachowania botów wyszukiwarek.

Dyrektywa noindex służy do zapobiegania indeksowaniu określonych stron, natomiast nofollow jest stosowana do linków, informując wyszukiwarki, aby nie podążały ani nie przeszukiwały połączonych stron. Tymczasem dyrektywa disallow w pliku robots.txt ogranicza indeksowanie poszczególnych sekcji, zwiększając kontrolę webmastera nad procesem indeksowania.

Zapoznaj się z naszym dedykowanym samouczkiem na temat edycji pliku robots.txt w Rank Math.

3.3 Mapy witryn XML

Mapy witryn XML zwiększają widoczność witryny i jej wydajność w wynikach wyszukiwania, tworząc je i przesyłając do wyszukiwarek.

Tworzenie map witryn XML

Mapy witryn XML służą jako kluczowe wskazówki nawigacyjne dla wyszukiwarek, oferując plan działania do różnych stron witryny internetowej.

Tworzenie map witryn XML polega na generowaniu pliku zawierającego listę adresów URL witryny wraz z dodatkowymi metadanymi dotyczącymi każdego adresu URL, takimi jak data ostatniej modyfikacji i częstotliwość zmian.

Pomaga to robotom wyszukiwarek zrozumieć strukturę witryny, zapewniając kompleksowe indeksowanie. Mapy witryn XML są szczególnie przydatne w przypadku dużych witryn o skomplikowanej strukturze lub stron, których odnalezienie za pomocą konwencjonalnych metod indeksowania może być trudne.

Rank Math automatycznie generuje mapy witryn XML zgodne z wyszukiwarkami .

Przesyłanie map witryn do wyszukiwarek

Po utworzeniu map witryn XML kolejnym krokiem w technicznym procesie SEO jest przesłanie ich do wyszukiwarek.

Wiąże się to z powiadamianiem gigantów wyszukiwarek, takich jak Google i Bing, o istnieniu mapy witryny XML i jej lokalizacji. Wyszukiwarki mogą następnie wykorzystać te informacje do skutecznego przeszukiwania i indeksowania stron witryny.

Proces przesyłania różni się w zależności od wyszukiwarki, ale często wiąże się z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi dla webmasterów lub platform konsoli wyszukiwania.

Zaleca się regularne aktualizowanie i ponowne przesyłanie map witryn XML, zwłaszcza po znaczących zmianach w witrynie, aby zapewnić wyszukiwarkom wiedzę o najnowszej zawartości i aktualizacjach strukturalnych.

Po przesłaniu map witryn Rank Math automatycznie zaktualizuje każdą nową treść, którą dodasz do swojej witryny, do odpowiednich map witryn, a Google będzie mógł bezproblemowo pobrać tę treść.

Możesz dalej zapoznać się z naszym szczegółowym przewodnikiem, który pomoże Ci bezproblemowo skonfigurować mapy witryn w Rank Math.

3.4 Nawigacja w witrynie

Nawigacja w witrynie jest kluczowym elementem technicznego SEO, wpływającym na sposób, w jaki wyszukiwarki i użytkownicy nawigują i rozumieją zawartość witryny. Efektywna nawigacja w witrynie zapewnia, że ​​zarówno wyszukiwarki, jak i użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do struktury witryny i zrozumieć jej strukturę.

Strony internetowe mogą ulepszyć swoje techniczne SEO, wdrażając jasną strukturę hierarchiczną i bułkę tartą, poprawiając rankingi w wyszukiwarkach i satysfakcję użytkowników.

Przejrzysta struktura hierarchiczna

Ustanowienie jasnej struktury hierarchicznej jest niezbędne dla technicznego SEO. Polega to na logicznym i hierarchicznym uporządkowaniu treści serwisu, z wyraźnym rozróżnieniem głównych kategorii i podkategorii.

Na przykład witryna e-commerce może mieć kategorię najwyższego poziomu „Elektronika” z podkategoriami, takimi jak „Telefony komórkowe” i „Aparaty fotograficzne”. Ta hierarchiczna struktura pomaga wyszukiwarkom zrozumieć relacje między różnymi stronami, zwiększając ogólną widoczność witryny.

Przykład struktury hierarchicznej dla technicznego SEO

Przejrzyste hierarchie ułatwiają także użytkownikom nawigację, poprawiając komfort użytkowania.

Bułka tarta

Breadcrumbs zapewnia ścieżkę nawigacyjną, wyświetlającą ścieżkę użytkownika od strony głównej do bieżącej strony. Z technicznego punktu widzenia SEO, bułka tarta oferuje wyszukiwarkom informacje kontekstowe, pomagając w lepszym zrozumieniu struktury witryny.

Wtyczka Rank Math SEO upraszcza dodanie schematu Breadcrumb Schema, wymaganego przez wyszukiwarki do wyświetlania bułki tartej w wynikach wyszukiwania. Oto na przykład, jak używamy bułki tartej na naszej stronie.

Przykład bułki tartej

Może to prowadzić do lepszego indeksowania i potencjalnie lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania. Co więcej, bułka tarta przyczynia się do pozytywnego doświadczenia użytkownika, oferując prosty i intuicyjny sposób dla użytkowników na odtworzenie swoich kroków w witrynie.

Zapoznaj się z naszym dedykowanym samouczkiem na temat włączania bułki tartej w Rank Math.

3.5 Korzystaj z danych strukturalnych

Dane strukturalne pomagają Google lepiej zrozumieć treść strony.

Dzięki włączeniu odpowiedniego kodu znaczników danych strukturalnych Twoje strony będą mogły zabezpieczyć fragmenty rozszerzone. Fragmenty rozszerzone przekształcają wyniki wyszukiwania w bardziej atrakcyjne wyświetlacze, zawierające dodatkowe informacje pod tytułem i opisem, jak pokazano poniżej.

Przykład fragmentu bogatego

Dodawanie danych strukturalnych do swoich postów za pomocą Rank Math jest tak proste, jak proces typu „wskaż i kliknij”. Rank Math obsługuje różne typy schematów, a także możesz ustawić domyślną kategorię w ustawieniach.

3.6 Optymalizacja mobilna

Optymalizacja mobilna jest kluczowym aspektem tworzenia witryn internetowych, zapewniającym lepsze doświadczenie użytkownika odwiedzającym witrynę z urządzeń mobilnych.

Doświadczenie użytkownika mobilnego

Doświadczenie użytkownika mobilnego obejmuje nawigację, czytelność i funkcjonalność. Płynna i intuicyjna obsługa urządzeń mobilnych przyczynia się do większego zadowolenia i zaangażowania użytkowników.

Elementy takie jak łatwo dotykalne przyciski, czytelne czcionki i uproszczone menu nawigacyjne odgrywają rolę w tworzeniu pozytywnego doświadczenia użytkownika mobilnego.

Google ceni wygodę użytkownika i bierze ją pod uwagę przy ustalaniu rankingów wyszukiwania. Skorzystaj z raportu obsługi mobilnej w Google Search Console. Jeśli Google wykryje, że strona w Twojej witrynie nie jest zoptymalizowana pod kątem użytkowników mobilnych, natychmiast Cię o tym powiadomi.

Raport funkcjonalności mobilnej w Google Search Console

Nawigacja dostosowana do urządzeń mobilnych

Google w swoich rankingach priorytetowo traktuje witryny przyjazne dla urządzeń mobilnych, dlatego posiadanie systemu nawigacji zoptymalizowanego pod kątem mniejszych ekranów jest koniecznością.

Powszechnym podejściem jest projektowanie responsywne, w którym układ dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu. Na przykład menu nawigacyjne dostosowane do urządzeń mobilnych może wykorzystywać menu zwijane, aby zaoszczędzić miejsce na ekranie. Spełnia to kryteria Google dotyczące przyjazności dla urządzeń mobilnych i poprawia wygodę użytkownika na urządzeniach mobilnych, przyczyniając się do poprawy wydajności SEO.

Szybkość strony mobilnej

Szybkość strony mobilnej jest krytycznym czynnikiem wpływającym na wygodę użytkownika i rankingi wyszukiwania. Użytkownicy mobilni często oczekują krótkiego czasu ładowania, a Google uwzględnia szybkość strony w swoich algorytmach rankingowych na telefonach komórkowych i komputerach stacjonarnych.

Optymalizacja obrazów, wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki i minimalizowanie żądań serwera to popularne strategie mające na celu zwiększenie szybkości stron mobilnych.

Zapewnienie szybkiego czasu ładowania nie tylko cieszy użytkowników, ale jest również zgodne z preferencjami Google. Skorzystaj z PageSpeed ​​Insights, aby sprawdzić, gdzie Twoja witryna wymaga ulepszenia.

3.7 Znajdź i usuń zduplikowaną treść

Zduplikowana treść oznacza identyczną lub zasadniczo podobną treść, która pojawia się w więcej niż jednym miejscu, w tej samej witrynie lub w różnych witrynach.

Przyczyny duplikacji treści mogą wynikać z różnych źródeł, w tym z odmian adresów URL (http vs. https, ukośniki na końcu), wersji do druku, identyfikatorów sesji i dystrybucji treści.

Problemy z systemem zarządzania treścią (CMS), parametrami URL i platformami e-commerce mogą przypadkowo generować zduplikowane treści.

Jak rozpoznać zduplikowaną treść

Identyfikacja duplikatów treści ma kluczowe znaczenie dla skutecznego technicznego SEO. Możesz użyć narzędzi takich jak narzędzie do audytu witryny firmy Semrush, aby wykryć problemy z duplikacją treści.

Ponadto ręczne kontrole, takie jak wyszukiwanie fragmentów treści w cudzysłowie w wyszukiwarkach, mogą pomóc w wykryciu przypadków zduplikowanych treści.

Regularne monitorowanie analityki witryny i przeprowadzanie audytów treści to proaktywne środki mające na celu identyfikowanie i eliminowanie duplikatów treści, zanim negatywnie wpłyną one na wydajność SEO.

Strategie postępowania z duplikatami treści

Rozwiązanie problemu zduplikowanych treści wymaga strategicznego wdrożenia:

 • Kanonizacja: jak wyjaśniono wcześniej, użyj tagów kanonicznych, aby określić preferowaną wersję strony, gdy istnieją zduplikowane treści. Informuje to wyszukiwarki o pierwotnym źródle i konsoliduje sygnały rankingowe.
 • Przekierowania 301: wdrożenie przekierowań 301 ze zduplikowanych adresów URL do wersji kanonicznej pomaga skonsolidować wartość linków i zapewnia, że ​​użytkownicy i wyszukiwarki zostaną przekierowani na właściwą stronę.
 • Obsługa parametrów: skonfiguruj parametry adresu URL w Google Search Console, aby pomóc wyszukiwarkom w zakresie postępowania z odmianami. Jest to szczególnie istotne w przypadku witryn e-commerce z opcjami filtrowania.
 • Najlepsze praktyki w zakresie syndykowania treści: Jeśli syndykujesz treść, użyj tagów rel=”canonical”, aby zapobiec problemom z powielaniem treści. Upewnij się, że rozpowszechniane treści dodają wartości i zawierają odpowiednie oznaczenie.
 • Spójne linki wewnętrzne: Utrzymuj spójną strukturę linków wewnętrznych, aby uniknąć niezamierzonego tworzenia zduplikowanych treści wieloma ścieżkami.

3.8 Optymalizacja szybkości strony

Szybkość strony znacząco wpływa na wygodę użytkownika. Szybsze ładowanie stron prowadzi do niższego współczynnika odrzuceń i większego zadowolenia użytkowników.

Wskazówka dotycząca optymalizacji szybkości strony: zoptymalizuj pustą stronę

Kompresuj obrazy bez utraty jakości za pomocą narzędzi takich jak TinyPNG lub ImageOptim.

Zminimalizuj pliki CSS i JavaScript, usuwając niepotrzebne spacje, podziały wierszy i komentarze. Włącz buforowanie przeglądarki, aby przechowywać zasoby statyczne lokalnie na urządzeniu użytkownika.

Ustaw odpowiednie nagłówki wygaśnięcia dla zasobów w pamięci podręcznej, aby mieć pewność, że użytkownicy otrzymają w razie potrzeby najnowszą zawartość.

Możesz użyć najlepszej wtyczki buforującej, takiej jak WP-Rocket, aby przyspieszyć strony swojej witryny i skrócić czas ładowania.

Zapoznaj się z naszym dedykowanym samouczkiem na temat optymalizacji szybkości strony, aby zapewnić swoim odbiorcom wyjątkową wydajność.

3.9 Zapewnij bezpieczeństwo witryny

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa witryny w technicznym SEO jest konieczne dla zaufania użytkowników i rankingów w wyszukiwarkach.

Certyfikaty SSL i HTTPS

Certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) są podstawą bezpieczeństwa stron internetowych. Szyfrują dane pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem strony internetowej, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp. Certyfikat SSL ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i pozytywnie wpływa na rankingi w wyszukiwarkach.

Wdrożenie protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i hakowaniem

Korzystaj z zapór sieciowych i wtyczek zabezpieczających, aby zabezpieczyć swoją witrynę przed próbami włamań i złośliwym oprogramowaniem. Narzędzia te aktywnie monitorują i filtrują złośliwy ruch, zwiększając ogólne bezpieczeństwo.

Przeprowadzaj regularne audyty bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach. Szybkie eliminowanie potencjalnych słabych punktów pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i chroni wrażliwe dane.

Regularne kopie zapasowe

Regularnie twórz kopie zapasowe danych i plików swojej witryny. Dzięki temu możesz szybko przywrócić witrynę do poprzedniego, bezpiecznego stanu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub utraty danych.

Przechowuj kopie zapasowe w bezpiecznych lokalizacjach poza siedzibą firmy, aby zabezpieczyć się przed awariami serwerów lub innymi katastrofami, które mogłyby zagrozić Twojemu głównemu magazynowi danych.

Prywatność danych i zgodność z RODO

Nadaj priorytet ochronie danych użytkowników. Upewnij się, że wrażliwe informacje są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane, zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie prywatności danych.

Przestrzegaj standardów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), szczególnie jeśli Twoja witryna zbiera lub przetwarza dane od użytkowników z Unii Europejskiej. Wiąże się to z uzyskaniem wyraźnej zgody na gromadzenie danych i wdrożeniem środków zapewniających bezpieczeństwo danych użytkowników i odpowiedzialne zarządzanie nimi.

4 Podsumowanie

Opanowanie technicznego SEO jest koniecznością, aby odnieść sukces w Internecie. Od optymalizacji szybkości strony po zabezpieczenie witryny — w tym przewodniku przedstawiono techniki definiujące solidną techniczną strategię SEO.

Udoskonalając architekturę swojej witryny, wdrażaj te spostrzeżenia, korzystaj z najnowocześniejszych narzędzi i bądź na bieżąco z rozwijającymi się algorytmami.

Jeśli podoba Ci się ten post, daj nam znać, tweetując @rankmathseo.