Cum să remediați codul de eroare MySQL 1055

Publicat: 2024-03-28

Codul de eroare MySQL 1055 se referă la activarea modului SQL `ONLY_FULL_GROUP_BY`, ceea ce afectează modul în care sunt interpretate și executate clauzele GROUP BY. Să dezvăluim această eroare împreună, explorând variațiile, cauzele care stau la baza și, cel mai important, cum să o remediem.

Înțelegerea erorii

Codul de eroare MySQL 1055 este declanșat în circumstanțe specifice care implică instrucțiunea SELECT și clauza GROUP BY. Această cerință are ca scop prevenirea rezultatelor ambigue din interogările care grupează datele.

În termeni practici, atunci când grupați date într-o interogare, MySQL trebuie să știe cum să gestioneze mai multe rânduri care se încadrează în același grup pentru coloanele care nu sunt incluse în clauza GROUP BY. Modul `ONLY_FULL_GROUP_BY` este modul MySQL de a se asigura că orice interogare grupată este clară și lipsită de ambiguitate prin aplicarea acestor reguli.

Deci, atunci când întâmpinați eroarea 1055, MySQL cere în esență clarificări: „Pentru coloanele pe care le selectați, fie spuneți-mi exact cum să le grupez (incluzându-le în clauza GROUP BY), fie spuneți-mi cum să agreg datele (prin utilizarea funcțiilor precum COUNT(), SUM(), etc.).”

Înțelegerea rolului ONLY_FULL_GROUP_BY

Acest mod joacă un rol critic în asigurarea acurateței și fiabilității operațiunilor de recuperare a datelor, în special în mediile complexe de baze de date.

Când `ONLY_FULL_GROUP_BY` este activat, MySQL impune o regulă clară: Dacă apare o coloană în lista SELECT a unei interogări care include o clauză GROUP BY, acea coloană trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

Fii o funcție agregată : coloana este utilizată în cadrul unei funcții agregate precum COUNT(), SUM(), MAX(), etc. Aceste funcții rezumă datele din mai multe rânduri grupate împreună, producând un singur rezultat per grup.

Fiți dependent din punct de vedere funcțional de coloanele GROUP BY : coloana este dependentă funcțional de coloanele enumerate în clauza GROUP BY.Dependența funcțională înseamnă că valoarea unei coloane (coloana dependentă din punct de vedere funcțional) este determinată în mod unic de celelalte coloane sau coloane (coloanele din clauza GROUP BY). În termeni mai simpli, pentru orice valoare dată a coloanei GROUP BY, există exact o valoare posibilă a coloanei dependente funcțional.

Variații ale erorii

Iată câteva moduri în care această eroare s-ar putea prezenta:

  • Codul de eroare MySQL 1055: Expresia #1 din lista SELECT nu este în clauza GROUP BY și conține coloana neagregată „database.table.column” care nu este dependentă funcțional de coloanele din clauza GROUP BY; acest lucru este incompatibil cu sql_mode=only_full_group_by
  • Eroare 1055: ONLY_FULL_GROUP_BY: ceva nu este în clauza GROUP BY
  • Eroare SQL (1055): Expresia listei SELECT nu este în clauza GROUP BY
  • SQLSTATE[42000]: Eroare de sintaxă sau încălcare de acces: 1055

Motive pentru care apare această eroare

Codul de eroare MySQL 1055 apare în principal din cauza activării modului SQL `ONLY_FULL_GROUP_BY`, care necesită reguli mai stricte pentru interogările care utilizează clauza GROUP BY. Iată principalele motive:

Modul SQL `ONLY_FULL_GROUP_BY` activat : Acest mod necesită ca toate expresiile listei SELECT să apară în clauza GROUP BY, cu excepția cazului în care sunt agregate.Este conceput pentru a preveni rezultatele ambigue ale interogărilor.

Coloane neagregate în lista SELECT : dacă lista dvs. SELECT include coloane care nu sunt incluse în funcții agregate (cum ar fi SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT) și aceste coloane nu fac parte din clauza GROUP BY, MySQL semnalează aceasta ca o eroare sub `ONLY_FULL_GROUP_BY`.

Dependență funcțională : MySQL se așteaptă ca coloanele din lista SELECT care nu sunt agregate să fie dependente funcțional de clauza GROUP BY.Dependența funcțională înseamnă că o coloană determină în mod unic o altă coloană. Dacă această relație nu este îndeplinită, MySQL afișează eroarea 1055.

Remedierea codului de eroare MySQL 1055

Acum că ne-am uitat la ce înseamnă codul de eroare 1055 și ce cauzează eroarea, să aruncăm o privire la câteva modalități de a remedia această eroare.

Analizați interogarea

Pasul inițial pentru rezolvarea codului de eroare MySQL 1055 implică analiza interogării care declanșează această eroare. Această examinare are ca scop identificarea coloanelor enumerate în clauza SELECT care nu sunt nici cuprinse în clauza GROUP BY, nici agregate. Această discrepanță este miezul problemei, deoarece MySQL, în modul SQL ONLY_FULL_GROUP_BY, impune ca orice coloană la care se face referire în lista SELECT, și nu o funcție agregată, trebuie să fie declarată în clauza GROUP BY pentru a garanta rezultate fără ambiguitate.

Ajustați-vă interogarea

Pentru a corecta această eroare, sunt necesare ajustări ale interogării. Modificările se concentrează pe alinierea la prevederile ONLY_FULL_GROUP_BY. Mai jos sunt două strategii principale pentru a atinge conformitatea:

Includeți toate coloanele neagregate în GROUP BY

Includere cuprinzătoare : Cea mai simplă metodă este de a vă asigura că fiecare coloană care apare în lista SELECT, care nu face parte dintr-o funcție de agregare (cum ar fi COUNT, AVG, SUM etc.), este inclusă în clauza GROUP BY.Această abordare se aliniază cu standardul SQL pentru operațiunile GROUP BY, garantând că fiecare rând din setul de rezultate este identificat în mod unic de coloanele specificate în clauza GROUP BY.

Exemplu

Imaginați-vă că aveți un tabel de bază de date numit `vânzări` cu coloanele `data`, `regiune` și `amount`. Doriți să aflați valoarea totală a vânzărilor pe regiune, dar interogarea inițială declanșează eroarea 1055.

Interogare inițială (care provoacă eroarea 1055)

 SELECTAȚI data, regiunea, SUMA(suma)

DIN vânzări

GRUPARE DUPA regiune;

Această interogare provoacă o eroare deoarece `data` nu este inclusă în clauza GROUP BY și nu este utilizată într-o funcție de agregare.

Interogare modificată (rezolvarea erorii 1055)

 SELECTează data, regiunea, SUM(sumă)

DIN vânzări

GROUP BY data, regiune;

Prin includerea atât `data`, cât și `region` în clauza GROUP BY, interogarea respectă modul SQL `ONLY_FULL_GROUP_BY`, rezolvând astfel eroarea.

Utilizați funcții de agregare pentru coloanele negrupate

Agregare strategică : în scenariile în care includerea tuturor coloanelor neagregate în clauza GROUP BY este impracticabilă sau diferă de intenția interogării, folosirea funcțiilor de agregare pe coloanele negrupate este o alternativă eficientă.Această metodă consolidează datele care nu sunt unice în rezultate agregate semnificative, eludând restricțiile ONLY_FULL_GROUP_BY.

Exemplu

Să folosim același tabel „vânzări”. Să presupunem că doriți să selectați regiunea și ultima dată de vânzare, dar gruparea numai după „regiune”. Aplicarea unei funcții de agregare la coloana `date` poate realiza acest lucru fără a o include în clauza GROUP BY.

Interogare inițială (care provoacă eroarea 1055)

 SELECTează regiunea, data

DIN vânzări

GRUPARE DUPA regiune;

Această interogare va eșua deoarece `data` nu este nici într-o funcție agregată, nici în clauza GROUP BY.

Interogare modificată (rezolvarea erorii 1055)

 SELECTează regiunea, MAX(data) AS latest_sale_date

DIN vânzări

GRUPARE DUPA regiune;

În această interogare modificată, funcția `MAX()` este utilizată pentru a agrega coloana `date`, selectând astfel cea mai recentă dată de vânzare pentru fiecare regiune. Aceasta rezolvă eroarea prin respectarea cerințelor „ONLY_FULL_GROUP_BY”, deoarece „region” este singura coloană din clauza GROUP BY, iar „date” este folosită într-o funcție de agregare.

Dezactivați modul SQL `ONLY_FULL_GROUP_BY`

Dezactivarea modului `ONLY_FULL_GROUP_BY` în MySQL poate fi considerată o ultimă soluție atunci când logica de interogare necesită includerea de coloane care nu pot fi adăugate în mod fezabil la clauza GROUP BY sau agregate.

Dezactivarea acestui mod poate rezolva probleme imediate, cum ar fi Codul de eroare MySQL 1055, dar introduce riscul de a genera rezultate nedeterministe de interogare. Acest non-determinism poate duce la interogări care returnează rezultate diferite în condiții diferite, ceea ce poate duce la inconsecvențe ale datelor și probleme dificil de depanat în mediile de producție.

Cum să dezactivați `ONLY_FULL_GROUP_BY`

Pentru a dezactiva temporar `ONLY_FULL_GROUP_BY` pentru sesiunea curentă a bazei de date, ceea ce înseamnă că modificarea durează doar pe durata conexiunii, utilizați următoarea comandă SQL:

 SET sql_mode = (SELECT REPLACE (@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY', ''));

Această comandă elimină selectiv `ONLY_FULL_GROUP_BY` din modurile SQL ale sesiunii fără a afecta configurația globală a modului SQL sau a afecta alte sesiuni de bază de date.

La nivel global

Pentru o soluție mai permanentă care afectează toate conexiunile noi la serverul MySQL, puteți modifica setarea modului SQL global cu:

 SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE (@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));

Executarea acestei comenzi modifică setarea modului SQL la nivel de server prin eliminarea `ONLY_FULL_GROUP_BY`, aplicând astfel modificarea tuturor conexiunilor noi după execuție. Este esențial să rețineți că acest lucru nu afectează conexiunile existente și că este necesară repornirea serverului sau conexiuni noi pentru a aplica modificările la nivel global.

Cele mai bune practici pentru gestionarea interogărilor MySQL

Când aveți de-a face cu interogări MySQL, în special în contexte care implică funcții complexe de grupare și agregare, este esențial să adoptați un set de bune practici. Aceste practici nu numai că asigură eficiența și corectitudinea interogărilor dvs., dar ajută și la menținerea integrității și fiabilității datelor dvs., în special atunci când navigați prin constrângeri precum modul SQL `ONLY_FULL_GROUP_BY`.

Înțelegeți relațiile de date : aveți o înțelegere profundă a relațiilor și dependențelor dintre coloanele din baza de date.Cunoașterea modului în care datele sunt interconectate ajută la construirea de interogări mai eficiente și la evitarea erorilor sau a rezultatelor neașteptate.

Familiaritatea cu schema : familiarizați-vă cu schema bazei de date în mod regulat.Această familiaritate ajută la recunoașterea după ce coloane să grupeze și care pot fi utilizate eficient în funcțiile agregate.

Aplicație strategică : aplicați cu atenție funcțiile agregate (cum ar fi `SUM()`, `AVG()`, `COUNT()`, etc.) pentru a atinge obiective analitice specifice.Aceste funcții sunt instrumente puternice pentru rezumarea și analiza datelor, dar atunci când sunt utilizate în mod necorespunzător, pot duce la rezultate înșelătoare.

Evitați agregarea excesivă : aveți grijă la suprautilizarea funcțiilor agregate pe seturi de date mari fără o grupare adecvată, deoarece acest lucru poate cauza probleme de performanță și poate ascunde informațiile pe care încercați să le obțineți din date.

Asigurați-vă rezultatele așteptate : după ce faceți ajustări la interogările dvs., cum ar fi dezactivarea „ONLY_FULL_GROUP_BY” sau modificarea structurii interogărilor, este imperativ să testați aceste modificări pe larg.Această testare asigură că interogările returnează rezultatele așteptate și că integritatea datelor este menținută.

Evaluarea performanței : Testarea nu este doar despre corectitudine;este și despre performanță. Evaluați impactul interogărilor dvs. asupra performanței bazei de date, în special atunci când lucrați cu seturi de date mari sau agregari complexe.

Gânduri de închidere

Am abordat cum să remediam codul de eroare MySQL 1055, concentrându-ne pe adaptarea interogărilor pentru a se conforma cu `ONLY_FULL_GROUP_BY` sau, ca ultimă soluție, dezactivând acest mod. Am evidențiat cele mai bune practici pentru asigurarea integrității datelor și acurateței interogărilor, subliniind importanța înțelegerii și a lucrului în cadrul standardelor SQL pentru a preveni problemele și a asigura operațiuni fiabile ale bazei de date.

Accelerează-ți crearea site-ului WordPress cu AI

Creați un site web WordPress personalizat, adaptat nevoilor afacerii dvs., de 10 ori mai rapid cu 10Web AI Website Builder.

Generați-vă site-ul web
Nu este necesar un card de credit